Astım atağının şiddetini küçümsemeyin !
  • Prof.Dr. Elif Dağlı
  • 9730
Astım atağının şiddetini küçümsemeyin !
Her astım atağı ciddiye alınmalıdır. Astım ataklarının önemli bir kısmı kontrolü iyi sağlanmamış hastalarda görülmektedir.

Astıma bağlı ölümlerinin ancak % 33’ü hastanede olmaktadır. Hastaların 2/3’ü ya tedavi arayışına hiç girmediklerinden , ya da yakınmaları artmasına rağmen hekime başvurmadıklarından hastane dışında hayatlarını kaybetmektedirler. 

Astım atakları, hafifden ağıra kadar her şiddette astımı olan kişide hayat tehdit edici şekilde olabilir. Ölüm tehdidi olan astımlılar özel bakım yanısıra hastalık ve tedavisi ile ilgili yoğun eğitim gerektirirler.

Astım nöbeti sırasında ölmüş kişilerin % 80-85 inde, ölümden 12 saat ile haftalar öncesi sürede başlamış ağırlaşan bulgular gözlenmiştir. Ölenlerin sadece % 15-20’si belirtilerden 6 saat içinde kaybedilir. Görüldüğü gibi hastaların belirtiler başladıktan sonra uygun tıbbi yardım isteyecek süreleri olmakta ancak ataklar önemsenmemektedir.

Ölümcül Astım risk faktörleri:

·Daha once hayatı tehdit eden astım atağı

·Son zamanlarda gece uyandıran, kurtarıcı ilaç kullandıran, nefessiz bırakan kontrolsuz astım bulguları

·Daha önceki ataklarda  yoğun bakıma yatırılmak

·İki veya fazla astım ilişkili hastane yatışı veya üç veya daha fazla acil başvurusu

·Bir ayda iki veya daha fazla nefes açıcı ilaç kullanmak

·Astım bulgularının ağırlaştığını ve atak geldiğini anlamakta güçlük yaşanıyorsa

·Düşük sosyoekonomik durum

·Madde kullanımı

·Ciddi psikiatrik hastalık

·Kalp ve akciğer gibi hayati organlara ait ciddi ve kronik hastalıkların varlığı

Tehdit olduğunu bilin ve önlem alın.

Riskin ne olduğunu ve acil durum eylem planını iyice öğrenin.

Yakınmalar artıyorsa acil yardım istemekte gecikmeyin. 

Düzenli alınması gereken ilaçları belirti olmadığı için asla kesmeyin.

Bildiğiniz tetikleyici etkenlerden uzak durun