Anne babalar için
  • Prof.Dr. Elif Dağlı
  • 8974
Anne babalar için
Değerli Anne ve Babalar,,
Astım dünyada en sık görülen çocukluk çağı kronik hastalığıdır. Ülkemizde de sıklığı % 6-10 arasında değişmektedir. Başka bir deyişle, her 10-15 çocuktan biri hayatının bir devresinde astım tablosu yaşamaktadır.

Çocuğunuzun astım olduğunu nasıl anlarsınız?

Aşağıdaki bulgular astım olasılığını akla getirmelidir.

Bireysel alerji öyküsü
Ailesel alerji veya astım öyküsü
Hırıltı, ıslık sesi çıkaran nefes alma
Kontrol edici ilaçlar ile hastalık bulgularının kaybolması
Uyarı ile artan ve geceleri fazla olan
Hırıltı,ıslık sesi
Öksürük
Solunum sıkıntısı

Astım ve alerjik bronşit aynı mıdır?

Hekimler kendi aralarında aşırı duyarlı havayolu hastalığı (bronş hipereaktivitesi) tanımını kullanırlar. Bu tanım, viral enfeksiyonlar, hava değişikliği, iç ve dış ortam kirliliği gibi dış uyaranlar ve egzersiz gibi etkenlerle nefes sıklığının artması ve göğüs sıkışıklığı hissedilmesini açıklar.
Bu çocukların ortalama % 13 ?ü ileriki yaşlarda astım olarak bilinen solunum sisteminin mikrobik olmayan iltihabını taşır. Astım olan çocukların ailelerinde de astım ve alerji yüksek sıklıkta olup çocukların da kanlarında IgE ölçümleri yüksek bulunabilir.

Astım birlikte yaşanılması gereken bir hastalık mıdır, çocuğun ve ailenin kaderi midir? Astım nöbetleri kaçınılmaz mıdır?

Astım kontrol edilebilen bir hastalıkdır. Hırıltılı solunumu olan çocukların erişkin yaşına ulaşmadan % 80 inin bulguları kaybolabilmektedir.
Yeterli kontrol edici tedavi almadan, gece nefes darlığı çekerek, öksürük nöbetleri ile uykusuz kalarak, okula ve sosyal gruplardan uzak kalarak yaşamak son derece yanlıştır. Uygun tedavi yöntemi çocuğunuzu normal yaşantısına döndürebilir.
Tedavinin amacı hastalığın kontroludur. Kontrol ise :

Gündüz yakınmalarının olmaması
Astıma bağlı gece uyanmama
Alevlenme olmaması
Egzarsizde kısıtlılık olmaması
Normal solunum testi ve kapasitesi demektir.
Tedavi bu koşulları yerine getirmelidir.


Tedavi nasıl olmalıdır?

Günümüzde astım tedavileri küresel uzlaşı raporlarına dayanmaktadır. Bu raporlar uzmanlık grupları ve dernekleri tarafından düzenlenmektedir. GINA (www.ginasthma.org) ve İngiliz Toraks Derneği gibi kurumlar yanısıra ülkemizde de Türk Toraks Derneği, tarafından da hazırlanmaktadır. Bu tedavi rehberleri kanıta dayalı en son yenilikler ışığında ortaya konmaktadır. Bu rehberlerden aşağıda da grafiği sunulmuş İngiliz Toraks Derneği Çocuk Astım planına gore,

Tedaviye şiddete en uygun basamaktan başlanmalı
Erken kontrol sağlanmalı
Kontrolu gerekirse basamak çıkarak gerekirse inerek sağlanmalı
Yeni ilaç başlamadan var olan ilaç ve inhalasyon tekniklerini kontrol edilmelidir

Hastanın şiddet basamağına göre düzenlenmiş ilaç rejimi aşağıda görülmektedir.

Anne Baba  
 
2011 İngiliz ve İskoç Toraks Derneği Astım Tedavi Rehberine göre Astımda yararlı ve yararsız yöntemler:

 
Hastalık oluşmasını  önlemede yararlı:
Anne sütü: Anne sütü ile beslenmenin hastalığa karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir.
Tütün kullanımı : Annenin hamileyken tütün kullanmaması veya dumana maruz kalmamasının hastalığı önlediği saptanmıştır.
Kilo verme:  Vücut kitle indeksi ile astım belirtileri arasında doğrudan ilişki bulunmuştur. Ağırlık azaltılmasının obez kişilerde hastalık gelişmesini engellemektedir.
 
Hastalık oluşmasını  önlemede yararsız :
Ev allerjenlerinden korunmak:  Hastalık oluşmadan alerjenlerden uzak durmanın önleyici olmadığı görülmüştür, ancak hastalık tedavisinde etkilidir.
Diyet önerileri:
Balık yağı ve yağ asitleri: Araştırmalar yararlı etkiler göstermemiştir, önerilmesi için kanıt yoktur.
Tuz ve mineral tedavisi: Kısıtlı sayıda çalışma çelişkili sonuç göstermektedir. Halen önerilmesi için kanıt yoktur.
İnek sütünden sakınmak : İnek sütü protein içermeyen beslenmenin astımı önlemediği bulunmuştur.
 
Hastalık tedavisinde yararlı:
Aile tedavisi: Ağır ve inatçı astımlı çocuklarda uygun ilaç tedavisi yanısıra aile ile birlikte  terapi yararlı olmaktadır.

Hastalık tedavisinde yararsız.
Akupunktür : Bilimsel araştırmalar klinik bulguların düzelmesi ve solunum testlerinin iyileşmesi üzerine yararlı bir etkisini bulmamıştır. Önermek için yeterli kanıt yoktur.
 
Bitkisel tedaviler: Deney sonuçları değişkenlik göstermektedir, önermek için yeterli kanıt yoktur. 
Hipnoz ve gevşeme teknikleri: Etkinliğine dair kanıt yoktur. Önerebilmek için büyük ölçekte klinik çalışmalar yapılmalıdır.
Homeopati: Etkisini gösteren bilimsel çalışma olmadığından önerilmez.
İonizerler:  Bulgu ve belirtilerin azalması üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Önerilmemektedir.
Masaj : Tedavide yararı yoktur.